Department: Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Centre: *Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Area: English Philology

Research group: Language Variation and Textual Categorisation (LVTC).

Email: nuriya@uvigo.es