Proxectos finalizados

2010

 1. Fotogrametría e teledetección cercanas

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

 2. DESENVOLVEMENTO DE ALGORITMOS DE PROCESAMENTO DE NUBES DE PUNTOS PROCEDENTES DE LASER SCANNING

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, JULIA ARMESTO GONZALEZ

 3. ASESORÍA NO EMPREGO DE RADAR

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

2007

 1. ESTUDO CON XEO-RADAR NO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE AGRO DA PONTE (LUGO)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA