Département: Estatística e investigación operativa

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Centre de recherche interuniversitaire: CITMAga

Campus: Vigo

Domaine: Estadística e Investigación Operativa

Groupe de recherche: Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa

Email: mxrodriguez@uvigo.es