Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Forschungszentrum: CINTECX

Campus: Vigo

Bereich: Strömungsmechanik

Forschungsgruppe: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Email: mfontenla@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Estudio experimental de la ebullición subenfriada y forzada de agua en función del material calefactado y su morfología superficial. Influencia en el flujo de calor, diámetros de burbuja y sitios de nucleación 2017. unter der Leitung von Dr. Concepción Paz Penín.