Département: Informática

Centre: E. S. De Enxeñeria Informática

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Ourense

Domaine: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Groupe de recherche: Sistemas Informáticos de Nova Xeración

Email: analia@uvigo.es