Departament: Química inorgánica

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre d'investigació: CINBIO

Campus: Vigo

Àrea: Química Inorgànica

Grup d'investigació: Xenómica e Biomedicina

Doctora per la Universidade de Vigo amb la tesi Macroalgae to gold and silver nanoparticles. Biosynthesis, characterization and biological applications 2020. Dirigida per Dra. María del Carmen Rodríguez Argüelles.