Département: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Groupe de recherche: Xeotecnoloxías Aplicadas

Email: bconde@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Structural assessment of masonry arch bridges by combination of non-destructive testing techniques and advanced numerical modelling 2016. Dirigée par Dr/a. Belén Rivero Rodríguez, Dr. Pedro Arias Sánchez.