Proxectos vixentes

  1. Grupo EQ2

    HERMINIA DOMINGUEZ GONZALEZ

  1. Biopolímeros avanzados adaptados á impresión 3D de hidroxeles: aplicacións intelixentes e saudables

    MARIA DOLORES TORRES PEREZ