Centre d'investigació: CINBIO

Àrea: Genètica

Grup d'investigació: Xenómica e Biomedicina

Correu: jalves@uvigo.es