Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Grupo de Tecnoloxías da Información

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Contribution to natural language generation for Spanish 2021. Dirigée par Dr. Enrique Costa Montenegro, Dr/a. Milagros Fernández Gavilanes.