Department: Matemáticas

Centre: *Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Interuniversitary research center: CITMAga

Campus: Pontevedra

Area: Didactics of Mathematics

Email: ixchel.dzohara.gutierrez.rodriguez@uvigo.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Bach-flat manifolds and conformally Einstein structures 2019. Supervised by Dr. Eduardo García Río, Dr. Esteban Calviño Louzao, Dr. Ramón Vázquez Lorenzo.