Département: Matemática aplicada I

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Matemática Aplicada

Groupe de recherche: Deseño e Simulación Numérica en Enxeñaría Mecánica

Email: nbazarra@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Mathematical analysis of some problems in thermomechanics 2019. Dirigée par Dr. José Ramón Fernández García.