Département: Historia, arte e xeografía

Centre: Facultade de Historia

Campus: Ourense

Domaine: Arqueología

Groupe de recherche: Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Email: mlcervinho@uvigo.es