Departament: Química Física

Centre d'investigació: CINBIO

Grup d'investigació: NanoBioMateriais Funcionais

Correu: jantonioc@alumnos.uvigo.es