Département: Bioloxía vexetal e ciencias do solo

Centre: Facultade de Ciencias

Instituto: Agroecolox

Campus: Ourense

Groupe de recherche: Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos

Email: Laura.rodriguez.gonzalez@uvigo.es