Département: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Organización de Empresas

Email: llozano@uvigo.es