Proxectos finalizados

2009

 1. INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS

  MARTIN LLAMAS NISTAL

2004

 1. PLATAFORMA DE APRENDIZAXE ELECTRÓNICA

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, MARTIN LLAMAS NISTAL

 2. PROXECTO MÉTODOS. INTERFAZ SOAP

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON

 3. CORBALEARN: INTERFAZ DE DOMINIO GUIADA…

  MARTIN LLAMAS NISTAL

 4. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA FRONT E BACK OFFICE PARA A XESTIÓN DE ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 5. CERTIFICACIÓN DA CADEA DE CUSTODIA NA INDUSTRIA GALEGA DO TABLERO

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON

2003

 1. PROXECTO INFOESCAPARATE. FASE DE DESENVOLVEMENTO

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON

2001

 1. ASESORAMENTO TÉCNICO E MANTENEMENTO DA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO WWW-SGH

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO

 2. INTERFACE DE ACCESO WAP Ó SISTEMA WWW-SGH

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON

 3. SISTEMA DE XESTIÓN HOTELEIRA A TRAVÉS DE WWW

  LUIS EULOGIO ANIDO RIFON, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑO