Département: Física aplicada

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Física Aplicada 2

Email: uxia.calvino.barreiro@uvigo.es