Proxectos finalizados

2015

 1. AVALIACIÓN PROXECTO: I+D SISTEMA AUXILIAR PARA ENROLAMENTO EN CHIGRE DE CABLE SONAR
 2. AVALIACIÓN PROXECTO: I+D DE NOVAS TECNOLOXÍAS DE RECUPERACIÓN, TRATAMENTO E CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS E NOVO SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
 3. DESEÑO EQUIPAMENTO PARA A XESTIÓN DE CONTENEDORES PARA A TERMINAL MARÍTIMA
 4. DESEÑO DUN DISPOSITIVO DISPENSADOR PARA BOTELLAS DE AUGA POTABLE CON TAPA ANTI-DERRAME SNAP CAP
 5. DESEÑO DUN SISTEMA DE FIXACIÓN DUN ROV MEDIANTE SUCCIÓN E VENTOSA
 6. INFORME DE SIMULACIÓN DE SILEMBLOC II
 7. INFORME DE SIMULACIÓN DE SILEMBLOC I
 8. NORICOP: MELLORA DO RENDEMENTO E APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS SUBPRODUTOS DA LIÑA DE FILETEADO DE SARDIÑA E OUTRAS ESPECIES
 9. TITANROB: INVESTIGACION, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE
 10. DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMÍA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK)
 11. TITANROB: INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE
 12. XESTIÓN DO PROXECTO VMS
 13. TITANROB: INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE BRAZO MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MEDIANTE TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN TITANIO PARA ROV TIPO WORK CLASS DE ALTA PROFUNDIDADE
 14. DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK)
 15. DEMONSTRATION OF A RE-USE PROCESS OF WEEE ADDRESSED TO PROPOSE REGULATORY POLICIES IN ACCORDANCE TO EU LAW
 16. DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK)
 17. DESENVOLVEMENTO DE SUXEITADORES PROTÉSICOS PERSOALIZADOS PARA CASOS DE MASTECTOMIA MEDIANTE O EMPREGO DE TACS HELICOIDAIS, DIXITALIZACIÓN DE SUPSERFICIES E SISTEMAS CAD 3D (PROMARK)
 18. DESEÑO E CONSTRUCIÓN DUNHA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE ALTA ESTABILIDADE PARA A SUBSTENTACIÓN DUN HIDROXERADOR DE 2 MW DE POTENCIA CAPAZ DE APROVEITAR, DE FORMA BIDIRECIONAL, AS CORRENTES MARIÑAS. (PROXECTO MAGALLANES)
 19. DESEÑO E CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE ALTA ESTABILIDAD PARA LA SUSTENTACIÓN DE UN HIDROGENERADOR DE 2MW DE POTENCIA CAPAZ DE APROVECHAR, DE FORMA BIDIRECCIONAL, LAS CORRIENTES MARINAS (MAGALLANES)

2014

 1. DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE NEGOCIO EN GALICIA PARA A IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E A FABRICACIÓN DE CALZADO PERSOALIZADO PROFESIONAL E CASUAL (PROTOGAL)
 2. FABRICACIÓN ADITIVA POR LÁSER PARA PEZAS DE ALTO VALOR ENGADIDO. ETNA.
 3. DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE NEGOCIO EN GALICIA PARA A IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E A FABRICACIÓN DE CALZADO PERSOALIZADO PROFESIONAL E CASUAL (PROTGAL)
 4. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS,CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO, SEGURIDADE, CONFORT E SOSTIBILIDADE -...
 5. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS, CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO, SEGURIDADE, CONFORT E SOSTIBILIDADE ...
 6. INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CONCEPTO DE VEHICULO ELÉCTRICO CON MOTORES EN RODA, EFICIENTE, DE TRES RODAS, CUN INNOVADOR SISTEMA DE INCLINACIÓN E AMORTIGUACIÓN E CON PRESTACIÓNS INNOVADORAS EN DESEÑO - STILZ (VMS)
 7. CÁLCULO E SIMULACIÓN ANTE CARGAS OPERATIVAS E EXCEPCIONAIS PARA LIÑA DE BARRERAS FLOTANTES
 8. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN PROTOTIPO DE BRAZO MANIPULADOR DE ALTAS PRESTACIÓNS PARA ROV, VEHICULOS SUBMARIÑO OPERADO A DISTANCIA (MANIPULATOR FOR ROV)
 9. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E FABRICACIÓN DUN PROTOTIPO DE LIÑA DE MONTAXE E CONTROL DIMENSIONAL PARA VOLANTES DE DIRECCIÓN