Department: Enxeñaría telemática

Centre: *Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Pontevedra

Campus: Vigo

Research group: Educational, Healthy and Psychomotor Effects of Physical Activity