Publicacións (6) Publicacións de HUGO MARTINEZ CORDEIRO

2014

  1. Vermicomposting grape marc yields high quality organic biofertiliser and bioactive polyphenols

    Waste Management and Research, Vol. 32, Núm. 12, pp. 1235-1240

2013

  1. Vermicompostaje del bagazo de uva: fuente de enmienda orgánica de alta calidad agrícola y de polifenoles bioactivos

    Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 9, pp. 55-63