Department: Enxeñaría telemática

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Research center: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Research group: GIST (Telematics Systems Engineering Group)