Departamento: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Grupo de investigación: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)