Département: Química Física

Centre: Facultade de Química

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Vigo

Groupe de recherche: TEAM NANO TECH (Grupo de Nanotecnoloxía)

Email: belen.arjones.fernandez@uvigo.es