Département: Estatística e investigación operativa

Département: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Xestión Segura e Sostible de Recursos Minerais

Email: xestevez@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Implantación, realización e interpretación de ensayos de compresión y permeabilidad en mecánica de rocas 2022. Dirigée par Dr. Leandro Alejano Monge.