Département: Lingua española

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Lingüística General

Groupe de recherche: Gramática, Discurso e Sociedades (GRADES)

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Lengua y demencia Diseño y aplicación de un protocolo de coherencia discursiva 2018. Dirigée par Dr. Fernando Ramallo Fernández.