Colaboradores/as

Nome Publicacións
Gómez Guinovart, Xavier 16
RAMALLO FERNANDEZ, FERNANDO 13
Noia Campos, María Camino 8
Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo 8
Casares Berg, Hakan 8
Loredo Gutiérrez, Xaquín 8
Suárez Fernández, Isabel 8
Boullón Agrelo, Ana Isabel 6
Monteagudo Romero, Henrique 6
Ares Vázquez, María do Carme 6
Pereiro, Lois 6
Mariño Paz, Ramón 5
Regueira Fernández, Xosé Luís 5
Rodríguez Neira, Modesto Aníbal 5
CORVO SANCHEZ, MARIA JOSE 5
González Seoane, Ernesto Xosé 5
Tato Plaza, Fernando R. 5
Castro Buerger, Iago 5
Palacio Sánchez, Antón 5
Cidrás Escáneo, Francisco Antonio 4
FARIÑA RIVERA, FRANCISCA 4
González González, Manuel 4
CUEVAS ALONSO, MIGUEL 4
GARRIDO VILARIÑO, XOAN MANUEL 4
ACUÑA FERREIRA, ANTONIA VIRGINIA 4
Riveiro Costa, Xesús 4
Pérez Vilariño, Xosé 3
Pereiro Rozas, Arturo X. 3
Rodríguez-González, Olivia 3
Bouzada Fernández, Xan Manuel 3
Fernández Paz, Agustín 3
Garrosa Gude, José Luis 3
LUNA ALONSO, ANA 3
Constenla Bergueiro, Gonzalo 3
Carballeira Anllo, Xosé María 3
MONTERO KÜPPER, SILVIA 3
GALANES SANTOS, IOLANDA GLORIA 3
Almeida, Ana Bela Simôes de 3
Lema Suárez, Xosé María 3
Gutiérrez Izquierdo, Ramón 3
Dosil Maceira, Agustín 3
Pérez Durán, Gabriel 3
Méndez, Luz 3
Iglesias Sierra, Primitivo 3
López Fernández, Rosa 3
Castro, Rosalía de 3
Doyle, Arthur Conan 3
Puga Moruxa, Manuel 3
Crespo Bastos, Ana Belén 3
MONTEAGUDO ALONSO, ANTÍA 3
Redondo Gutiérrez, Laura 3
Jiménez Aleixandre, María Pilar 2
Chouciño Fernández, Ana 2
CARBALLO PIÑEIRO, LAURA 2
Lois González, Rubén Camilo 2
Fonte Crespo, Ramiro 2
FERNANDEZ RODRIGUEZ, AUREA 2
Mejía Ruiz, Carmen 2
Otero Pedrayo, Ramón 2
Rábade Villar, María do Cebreiro 2
Nogueira Pereira, María Xesús 2
Argenter Giralt, Joan Albert 2
Real Deus, José Eulogio 2
Aldrey Vázquez, José Antonio 2
CABEZA PEREIRO, MARIA DEL CARMEN 2
Vilavedra Fernández, Dolores 2
Méndez Ferrín, X. L. 2
Queipo, Xavier 2
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso 2
López, Teresa 2
RODRIGUEZ VEGA, MARIA REGINA 2
Domínguez Romero, Elena 2
Formoso Gosende, Valentina 2
Varela Barreiro, Francisco Xabier 2
Santamarina, Antón 2
Pato, Chus 2
Gestido de la Torre, Eloi 2
Lobato, Xurxo 2
Puentes Chao, Antonio 2
Hermida Gulías, Carme 2
Romaní, Ana 2
Cunqueiro, Álvaro 2
Miranda Ruíz, Xosé 2
Alonso, Fran 2
Méndez Anta, Marisa 2
García Fonte, María dos Anxos 2
Pena Sánchez, Xosé Ramón 2
Alfonso García, Alethia 2
Faria, Rui Miguel Couto 2
Álvarez Cáccamo, Xosé María 2
Sancho Gil, Juana María 2
Valladares, Marcial 2
Abilleira Sanmartín, Xosé 2
González Franco, Daniel 2
Paz, Fernando de 2
González Montañés, Julio I. 1
López Silva, Inmaculada 1
Filgueira Valverde, José 1
Niederehe, Hans-Josef 1
Esparza Torres, Miguel Angel 1
Morales Matos, Guillermo 1
Álvarez Blanco, Rosario 1
Bascuas López, Edelmiro 1
Fernández Pérez, Milagros 1
GARCIA GONZALEZ, MARTA 1
Alonso Montero, Xesús 1
Seoane, Xavier 1
Lavid López, Julia 1
Unamuno, Miguel de 1
Tejedor Tejedor, Francisco Javier 1
Arias, Xela 1
Cid Abasolo, Carlos 1
Ruiz Álvarez, Rafael 1
Riveiro Coello, Antón 1
Pessoa, Fernando 1
Humbley, John 1
Gugenberger, Eva 1
Romo Feito, Fernando 1
PARADA DIEGUEZ, ARTURO 1
Gifford, Douglas 1
Lourido Pérez, Ramón 1
Kabatek, Johannes 1
Merodio de la Colina, María Isabel 1
Rodríguez Gómez, Luciano 1
Cerdà Subirachs, Jordi 1
Lama López, María Xesús 1
Aparicio Juan, Antonio 1
Martínez Martínez, María-Ángeles 1
García Palacios, Joaquín 1
Perec, Georges 1
Cabré, María Teresa 1
Codesido García, Ana Isabel 1
Sánchez Bello, Patricio 1
Toro, Suso de 1
Casas, Arturo 1
ALVAREZ LUGRIS, ALBERTO 1
Pozo Garza, Luz 1
Iglesias Araujo, Bieito 1
Vidal Meixón, Ana 1
VAAMONDE LISTE, ANDRES ANTONIO 1
Zamorano Mansilla, Juan Rafael 1
MENDEZ MARTINEZ, GONZALO 1
Malingret, Laurence 1
Matzat, Wolfgang 1
Blanco, Domingo 1
Marín Arrese, Juana Isabel 1
Murado López, Miguel Anxo 1
Moreira de Morais, Maria Joao 1
Bermúdez Montes, María Teresa 1
Miramontes Castro, María 1
Álvarez López, Sonia 1
Campíns-Falcó, Pilar 1
Caneiro, Xosé Carlos 1
Figueroa, Antón 1
Sánchez-Palomino, María-Dolores 1
Souto Gómez, Montserrat 1
Defoe (1660-1731), Daniel 1
Dacosta, Marta 1
Castaño, Yolanda 1
Sánchez de Serdio Martín, Aida 1
Rifà Valls, Montserrat 1
Otero Cabarcos, María Pilar 1
González Fernández, Elena 1
GARCIA SOIDAN, MARIA DEL PILAR HORTENSIA 1
Borrazás, Xurxo 1
González Tosar, Luis 1
Montané López, Alejandra 1
López González, Alejandro 1
Seoane Pardo, Antonio Miguel 1
Ferrer Cerveró, Virginia Rosa 1
Maceira Fernández, Xosé Manuel 1
Sánchez Manzanares, María del Carmen 1
Howard, Harry 1
Feijó Torres, Elias J. 1
Flitter, Derek 1
Matamala Fargas, Nuria 1
Vilar Alvarez, Manuel 1
Martínez Pérez, Sandra 1
Souto, Marta 1
Álvarez de la Granja, María 1
Núñez Singala, Manuel Carlos 1
Hernández Yáñez, Luis 1
Martín de la Rosa, María Victoria 1
FERNANDEZ OCAMPO, ANXO 1
Reimóndez Meilán, María 1
Alves, Ieda Maria 1
Arbor Aldea, Mariña 1
Gordo Lorenzo, Josefa 1
Sartingen, Kathrin 1
Cap, Piotr 1
Villalta, Luísa 1
MONTERO DOMINGUEZ, XOAN MANUEL 1
Ulloa, Luis María 1
González Sánchez, Francisco Javier 1
Freire, N. 1
Sibbick, John 1
Soto Arias, María del Rosario 1
CORTES GABAUDAN, HELENA 1
Blanco Torres, Roberto 1
Cabada, Anxo 1
Cid Cabido, Xosé 1
Ferrer, Antonio 1
Rei Núñez, Luís 1
Johan de Cangas, Martín 1
Pascual Rodríguez, Roberto 1
Souto, Xurxo 1
Méndez López, Iván 1
Lladó Mas, Bernat 1
Oliver-Frauca, Laia 1
Cid Reborido, Alicia 1
Sánchez Ferraces, Xosé Luís 1
Rivas Rodríguez, Aitor 1
Louzao, Miguel 1
Pereira Meira, Alexandre 1
Hernández, Fernando 1
Fishman, Joshua A. 1
VAZQUEZ FIGUEIREDO, MARIA JOSE 1
Plaza Moreno, Sara 1
Area Carracedo, Ramón 1
HERMIDA RUIBAL, ANA 1
Vaamonde García, Pablo 1
London, Jack 1
García Teijeiro, Antonio 1
Gonçalves, Elsa 1
Gordaliza, Marina 1
Lourido, Isaac 1
Taibo García, Victoriano 1
Rhys, Jean 1
Alonso Nogueira, Alejandro 1
Golding, William 1

Centros de investigación das persoas colaboradoras

Nome Tipo País Publicacións
Universidade Nova de Lisboa Universidade Portugal 10
Universidade de Santiago de Compostela Universidade España 7
Universidad Complutense de Madrid Universidade España 2
Universidad de León Universidade España 2
Universidade Do Porto Universidade Portugal 2
Universitat Autònoma de Barcelona Universidade España 1
Universidad Autónoma de Madrid Universidade España 1
Universidad Carlos III de Madrid Universidade España 1
Universidad de Salamanca Universidade España 1
Universidad a Distancia de Madrid Universidade España 1
Charles University in Prague Universidade Chequia 1
Universidade de Lisboa Universidade Portugal 1
University of South Africa Universidade Suráfrica 1
Universidade Federal do Pampa Universidade Brasil 1