Laneko dokumentua (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak