Laneko dokumentua (2) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak