Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. PlANning enD-Of-life buildings for a circular tRAnsition based on digitalization (PANDORA)

  LUCIA DIAZ VILARIÑO

 2. Mejora de la Seguridad en Carreteras a través de tecnologías enfocadas al Digital Twin

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ

 3. Geotecnologias para la detección temprana de daños en el hormigón armado de pavimentos y tableros de puente

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA, MARIA MERCEDES SOLLA CARRACELAS

 1. Evaluación No Destructiva de Infraestructuras del Transporte crÍticas - ENDITí

  MARIA MERCEDES SOLLA CARRACELAS

 2. Peligro por socavamientos en infraestructuras lineales del transporte. Detección automática y digitalización del riesgo

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, MARIA MERCEDES SOLLA CARRACELAS

 3. Herramientas de digitalización avanzada como soporte a la planificación integral de deconstrucciones (ALLEGRO)

  LUCIA DIAZ VILARIÑO

 4. Mantenimiento predictivo-cognitivo para la gestión integrada del ferrocarril-4RAIL

  JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ, BELEN RIVEIRO RODRIGUEZ

 5. CONSULTORÍA EXPERTA EN APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE ALGORITMOS PARA A INSPECCIÓN DA BIODIVERSIDADE, LIÑA DE COSTA E MASAS FORESTAIS

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ

 6. Hacia un gemelo digital basado en una estrategia centrada en datos para la mejora en la monitorización del progreso y control de calidad en construcciones (ToTwin)

  LUCIA DIAZ VILARIÑO

 7. Integrated planning and recording circularity of construction materials through digital modelling (RecycleBIM)

  LUCIA DIAZ VILARIÑO

 8. Maintaining integrity, performance and safety of the infrastructure through autonomous robotized solutins and modularization

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 1. ESCALANDO UN NUEVO ECOHERBICIDA BASADO EN BIOMASA ALELOPÁTICA. PRODUCCIÓN PILOTO Y DEMOSTRACIÓN EN UN ENTORNO OPERATIVO

  MARIA NURIA PEDROL BONJOCH

 2. Una estrategia para la digitalización de la infraestructura verde-gris para un mantenimiento basado en Deep Learning y Modelado de la Información

  LUCIA DIAZ VILARIÑO, JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ

 3. Software multi-capa para el procesamiento online de datos lidar enfocado a la monitorización del transporte

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ

 4. DESENVOLVEMENTO DUN COMPOÑENTE DE PROCESAMENTO DE DATOS LIDAR PARA MODELADO DO ESPAZO NAVEGABLE URBANO PARA PEDESTRES

  LUCIA DIAZ VILARIÑO

 5. Implementación dunha estación terrea para o seguimento de satélites no Campus de Ourense

  UXIA GARCIA LUIS

 6. IMPLEMENTACIÓN DAS TECNOLOXÍAS FACILITADORAS ESENCIAIS (TFE) E DESEÑO DUN DRON PARA VIXILANCIA E CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN PESQUEIRA

  ANTONIO FERNANDEZ ULLOA

 7. INFORME TOPOGRAFÍA 1 CARCASAS RETROVISOR MÁIS 2 CUBERTAS. PEDIDO Nº 24-03483

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 8. INFORME TOPOGRAFÍA 8 CARCASAS RETROVISOR. PEDIDO Nº24-03324

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 9. FLATCity-Urban: Urban Inventory for FlatCity

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

 10. PALEOINTERFAZ: ELEMENTO ESTRATÉGICO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS 3D Y MULTIESPECTRAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

  JULIA ARMESTO GONZALEZ

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2016

 1. SISTEMA MARINO NON TRIPULADO PARA APLICACIÓN XEOMÁTICAS E HIDROGRÁFICAS

  HIGINIO GONZALEZ JORGE, HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

2015

 1. SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA PARA VEHÍCULOS AÉREOS. DESENVOLVEMENTO DO PROTOTIPO E VERIFICACIÓN DOS SISTEMAS.

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

 2. Enerxía: renovables, almacenamento, eficiencia (EneRAE)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 3. Reducción de los casos de atropellos por medio de análisis de visibilidad del binomio conductor-peatón con datos LIDIAR móvil

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

 4. THERMAL AND MOBILE LiDAR SURVEY FOR URBAN CLIMATOLOGY PROJECT

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 5. CURSO SOBRE FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

  JOSE LUIS DIEGUEZ QUINTAS

 6. INFORME SOBRE A DETERMINACIÓN DE NIVEIS INTERIORES E DE PROPAGACIÓN NO INTERIOR DUN RECINTO A PARTIR DE FONTES ACÚSTICAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL

  JOSE LUIS GONZALEZ CESPON

 7. INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA TRIDIMENSIONAL DE FACHAS EN ENTORNOS URBANOS.

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 8. DESENVOLVEMENTO DUN RODETE DE FUNDICIÓN PARA UNHA BOMBA CENTRÍFUGA MONOETAPA IMPELL

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 9. SISTEMA DE AXUDA Á XESTIÓN DO MANTEMENTO DE GRANDES ESTRUTURAS BASEADO EN VEHICULOS AUTONOMOS (VIXIA)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HIGINIO GONZALEZ JORGE

 10. SISTEMA DE AXUDA Á XESTIÓN DO MANTEMENTO DE GRANDES ESTRUTURAS BASEADO EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS (VIXIA)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HIGINIO GONZALEZ JORGE

 11. DETERMINACIÓN DO ILLAMENTO EN BASE Á NORMA UNE 140-4 ENTRE UN ESTABLECEMENTO EMISOR DE RUÍDO (SLA DE ENSAYOS) E UN ESTABLECEMENTO RECEPTOR DE VIVENDA.

  JOSE LUIS GONZALEZ CESPON

 12. SISTEMA DE AXUDA Á XESTIÓN DO MANTEMENTO DE GRANDES ESTRUTURAS BASEADO EN VEHICULOS AUTÓNOMOS (VIXIA)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HIGINIO GONZALEZ JORGE

 13. SISTEMA DE AXUDA Á XESTIÓN DE MANTEMENTO DE GRANDES ESTRUTURAS BASEADO EN VEHICULOS AUTÓNOMOS (VIXIA)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HIGINIO GONZALEZ JORGE

 14. SISTEMA DE AXUDA Á XESTIÓN DO MANTEMENTO DE GRANDES ESTRUTURAS BASEADO EN VEHÍCULOS AUTONÓMOS (VIXIA)

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, HIGINIO GONZALEZ JORGE

 15. DESENVOLVEMENTO DE TERMOMETRÍA 3D PARA SMART CITIES SOBRE PLATAFORMAS UAV

  PEDRO ARIAS SANCHEZ, JULIA ARMESTO GONZALEZ

 16. INFORME ESTUDO PATOLÓXICO DE DEFECTOS EN EDIFICIO E A SÚA DECLARACIÓN DE RUINA TÉCNICA

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

2014

 1. Hacia una Química Verde más sostenible: aproximación a la biorremediación de líquidos iónicos

  FRANCISCO JAVIER DEIVE HERVA

 2. NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING)

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 3. NUEVA GENERACIÓN DE COJINETES PARA LA INDUSTRIA NAVAL A PARTIR DE TECNOLOGÍAS LASER CLADDING (CLADRING)
 4. INVESTIGACIÓN EN NOVOS PROCESOS E ALEACIÓNS DE ACEIROS MICROALEADOS PARA A FORXA EN QUENTE DE CIGUEÑAIS DE AUTOMOCIÓN (FORJACEMIC)

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 5. INVESTIGACIÓN EN NOVOS PROCESOS E ALEACIÓNS DE ACEIROS MICROALEADOS PARA A FORXA EN QUENTE DE CIGÜEÑAIS DE AUTOMOCIÓN (FORJACEMIC)

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 6. DESENVOLVEMENTO DE TECNICAS PARA A MELLORA DE CAPACIDADES DE EQUIPOS DE FORXA E OPERABILIDADE DE CONDICIÓNS EN LIÑA DE MARTILLOS

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 7. ELABORACIÓN DUNHA GUIA DE USUARIO PARA MECANIZADO DE ALTAS PRESTACIÓNS

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 8. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E PROTOTIPO DUN NOVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN, LANZAMENTO E ALMACENAMENTO DE ROV.

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 9. INNOVACIÓN NO PROCESO DE PRODUCIÓN DO SISTEMA SCR MGIC. DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E PROTOTIPOS

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 10. INFORME DE VALORACIÓN DA AFECCIÓN DE DRENAXES A UNHA FONTE PÚBLICA EN MEIRO, BUEU
 11. PROTECCIÓN DA SAÚDE E SEGURIDADE DOS TRABALLADORES CONTRA OS RISCOS RELACIONADOS COA EXPOSICIÓN Ó RUÍDO.

  JOSE LUIS GONZALEZ CESPON

 12. DESENVOLVEMENTO DE TÉCNICAS PARA A MELLORA DE CAPACIDADES DE EQUIPOS DE FORXA E OPERATIBILIDADE DE CONDICIÓNS EN LIÑA DE MARTELOS DE CONTRAGOLPE DE FABRICACIÓN DE EIXOS

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 13. INFORME DE SIMULACIÓN DE VOLTEO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA CÁNCANOS DE MANIOBRA TIPO S E SIMULACIÓN DE MANIOBRA DE VOLTEO

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

2013

 1. SISTEMA INTEGRADO DE CONVERSIÓN E HÉLICES DE PROPULSIÓN MARINA DE PASO FIXO A PASO VARIABLE PARA A MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EMBARCACIONS (VAPPRINS)

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 2. ENSAIO DE MECANIZADO DE EIXO

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 3. Modelado energético para Smart CITIES.

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 4. MAQUINA PARA A CLASIFICACIÓN E CONTAXE DE PEIXES EN INSTALACIÓNS DE ACUICULTURA
 5. BIM ENERXÉTICO EN COMPLEXOS INDUSTRIAIS. COMPLEXO INDUSTRIAL DO GRUPO INDITEX NO POLÍGONO DE SABÓN.

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 6. SIMULACIÓN DE PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LÍNEA DE INSPECCIÓN VISUAL MAGNAFLUX

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 7. DESENVOLVEMENTO DE LIÑA DE VERNICES UV PARA O SECTOR METALOGRÁFICO

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 8. INFORME TÉCNICO DE INTERPRETACIÓN DE POTENCIA COMPUTABLE A EFECTOS DO REXISTRO INDUSTRIAL

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 9. INFORME SOBRE PLAXO DUNHA PATENTE

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 10. DESEÑO DE LIÑA DE PROCESO DA OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, CONSISTENTE PRINCIPALMENE EN ESTRUJADORA, SEPARADORA E BATIDORA

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 11. DESEÑO DE ADAPTACIÓN DE CONTENEDOR ESTÁNDAR PARA UBICACIÓN DA LIÑA DO PROCESO DE OBTENCIÓN DO ACEITE DE OLIVA

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 12. PROXECTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN DUN MODELO INNOVADOR DE PROCESADO DE ACEITE DE OLIVA DE ALTA CALIDADE TIPO PREMIUM PARA A INDUSTRIA OLIVAREIRA - FASE INICIAL

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 13. ENSAIOS DE VARIAS LÁMPARAS LED

  ELOY DIAZ DORADO

 14. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE MEDICIÓN E INSPECCIÓN DE FERRAMENTA E VERIFICACIÓN DE MECANIZADO EN MÁQUINA FERRAMENTA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESO

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 15. OFIMÁTICA EMPRESARIAL PARA A MELLORA DA XESTIÓN DE STOCKS, PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN

  MARIA INMACULADA FENOLLERA BOLIBAR

2012

 1. ESTUDO TÉCNICO-ECONÓMICO DE AFECCIÓN A PARCELA INDUSTRIAL E ACTIVIDADE EMPRESARIAL EN RELACIÓN CO EXPTE. DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POLAS OBRAS DE AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DA EDAR DE LAGARES

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 2. CONTRATO - PROGRAMA CON GRUPOS DE REFERENCIA "SISTEMAS XEOMÁTICOS, FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE"

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 3. ELABORACIÓN DE MANUAIS E REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA A OBTENCIÓN DA VERSIÓN DOS PLANOS (AMPLIACIÓN CONTRATOS ANTERIORES)

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 4. PROXECTO DE COORDINACIÓN NA FABRICACIÓN EN TALLER DA LIÑA DE PROCESO DE OBTENCIÓN DE ACEITE DE OLIVA CONSONTE COS PLANOS DE DESEÑO CORRESPONDENTES ÓS PROXECTOS ANTERIORES.

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 5. TIRE XXI

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 6. CONSOLIDACION DO EQUIPO DE INVESTIGACION RELATIVO AO STOCK DO CARBONO NA BIOMASA
 7. ASISTENTE PARA O DESEÑO NORMALIZADO, CÁLCULO E EXTRACCIÓN DE ISOMÉTRICAS PARA INSTALACIÓNS DE BUQUES
 8. AUTOMATIC WELDING PROCESS FOR THE SHIPBUILDING INDUSTRY (SHIPWELD)
 9. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE DISPENSADOR MULTIDIRECCIONAL AUTOMÁTICO
 10. ANALISE COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO ELÉCTRICO E LUMÍNICO DE VARIAS LÁMPADAS

  CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ

 11. INFORME DE DESEÑO DE UTILLAXE DE FABRICACIÓN NA PLATAFORMA CATIA V5

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 12. INFORME DE SELECCIÓN E INSTALACIÓN DUN MODELO DE FAROLA HÍBRIDA AERO-SOLAR

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 13. ILUMINACION EFICIENTE DE ESCAPARATES

  CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ

 14. ESTUDO PATOLÓXICO E ASESORAMENTO TÉCNICO NA REPARACIÓN POSTERIOR DE SILOS DE HORMIGÓN PARA ENVASADO E CARGUE DE CEMENTOS A GRANEL

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 15. INFORME DA PRODUTIVIDADE GLOBAL DA FÁBRICA

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO, FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

2011

 1. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE PANEIS PREFABRICADOS DE FORMIGÓN AUTO-COMPACTABLE REFORZADO CON FIBRAS PARA APLICACIÓNS EN FACHADAS

  MARIA INMACULADA FENOLLERA BOLIBAR

 2. INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE EFICIENCIA DE FORMA DE CIGÜEÑAIS REVIRADOS MEDIANTE LAMINACIÓN AUTOMATIZADA PREVIA Á ESTAMPACIÓN

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 3. OPTIMIZACIÓN DE LA VIDA UTIL DE MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, BASADO EN LA REUTILIZACIÓN
 4. INFORME DE CONFORMIDADE DE ESTUDO DE CICLO DE VIDA DE PRODUTO

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 5. INFORME SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE TRANSPORTES TRANSFRONTEIRIZO NO VALE DO MIÑO
 6. INFORME E ANALISE PRODUTIVO SOBRE AS MOLDURAS W3 E W5

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO, FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 7. SIMULACION PROCESO DE INTEGRACION ROBOTICA EN LINEA DE FORXADO

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 8. DESEÑO DO PROCEDEMENTO DE DEFINICIÓN XEOMÉTRICA 3D PARA SUXEITADORES DE PEITO MEDIANTE O EMPREGO DE TÉCNICAS MATEMÁTICAS APLICANDO ALGORITMOS XENÉTICOS

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 9. DESEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LIMPEZA DE CONTENEDROES MARÍTIMOS

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 10. INFORME SOBRE A MOBILIDADE URBANA E PROPOSTAS DE MELLORA
 11. DESENVOLVEMENTO E PROTOTIPO DUN ROBOT DE DEMOLICIÓN E PERFORACIÓN CON CONTROL VISUAL E MONITORIZACIÓN
 12. MODELO DE INTEGRACIÓN DE SIMULACIÓN DE PLANTA E A MANUFACTURA MAGRA CARA A SÚA IMPLANTACIÓN EN SECTORES DE FABRICACIÓN

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 13. REALIZACIÓN DE INFORME TECNICO DE DESEÑO DE PROTOTIPO DE MAQUINA PARA ELABORACIÓN DE TORTILLA

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 14. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE SISTEMA DE EMBUTICIÓN PARA TELAS
 15. TÉCNICAS XEOMÁTICAS E FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE

  PEDRO ARIAS SANCHEZ

 16. SISTEMA AVANZADO DE ILUMINACIÓN EN ESCAPARATES PARA A MELLORA DA SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA

  ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ

 17. PLAN DE DESENVOLVEMENTO URBAN INDUSTRIAL

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO, FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 18. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN REMOTO MULTIFUNCIONAL BASEADO EN TECNOLOXÍAS WIMAX

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 19. ASISTENCIA TÉCNICA PARA A INICIACIÓN DA POSTA EN MARCHA DO CENTRO DE DESEÑO DA FUNDACIÓN DO CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

  FAUSTINO PATIÑO BARBEITO

 20. INVESTIGACIÓN DA ERGONOMÍA E SIMULACIÓN DUN SISTEMA IMERSIVO DE RV PARA A FORMACIÓN DE OPERADOR DE GUINDASTRES
 21. SISTEMA AVANZADO DE ILUMINACIÓN EN ESCAPARATES PARA A MELLORA DA SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA

  ELOY DIAZ DORADO

 22. INFORME RELATIVO A SISTEMA DE MANUTENCIÓN DE PALLETS

2010

 1. DISEÑO PARA FABRICACIÓN E EMBALAXE. MECANISMOS QUE REDUCEN TEMPOS DE OPERACIÓN E MONTAXE. ARTEFACTOS PARA LA ACUICULTURA. SIMULADORES DIDACTICOS INMERSIVOS. METODOLOXIAS DE DISEÑO

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 2. Fotogrametría e teledetección cercanas

  HENRIQUE REMIXIO LORENZO CIMADEVILA

 3. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN AEROXENERADOR DE PEQUENA POTENCIA

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 4. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CASCO DE AUTOMOCIÓN DE ALTO NIVEL DE CONFORT E SEGURIDADE MEDIANTE OPTIMIZACIÓN BASEADA EN SIMULACIÓN FLUIDO DINÁMICA, ELASTODINÁMICA E DINÁMICA ESTRUCTURAL
 5. “ESTUDO DUN NOVO SISTEMA DE DESOSADO E FILETEADO DE CARNE DE COELLO”

  JOSE LUIS DIEGUEZ QUINTAS

 6. EQUIPO PARA SOLDADURA FORTE POR INDUCIÒN

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 7. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA PARA ELEVACIÓN E COLOCACIÓN DE GRANDES DEFENSAS
 8. APLICACIÓN PARA O DESEÑO, DISTRIBUCIÓN E SELECCIÓN DE CONDUCTOS OLEOHIDRÁULICOS

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 9. SISTEMAS DE XESTIÓN DA CALIDADE ISO 9001: 2008

  JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA

 10. EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE EN ESPAÑA. ATLAS DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL, DIRECTA Y DIFUSA
 11. PROXECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EN IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL EFICIENCIA .ENERXÉTICA E OPTIMIZACIÓN DA PRODUCCIÓN. ARQUITECTURA INDUSTRIAL. FÁBRICA DE ENVASES METÁLICOS. CONSERVAS DE PESCADO

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO

 12. ASESORAMENTO EN ACTIVIDADES DE DESEÑO MECÁNICO

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 13. ESTUDO SOBRE A CALIDADE DO TRANSPORTE URBANO DE VIGO
 14. INFORME DA VIABILIDADE DE EMBARCACIÓN DE RECOLLIDA DE RESÍDUOS
 15. PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRANSFRONTEIRIZO
 16. OPTIMIZACIÓN DE GAMAS, CATÁLOGO E PARAMETRIZACIÓN DOS DISTINTOS SISTEMAS DE MANUTENCIÓN INDUSTRIAL

2009

 1. ASESORAMENTO NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DESEÑO 3D E ANÁLISE COMPUTACIONAL

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 2. DESEÑO 3D E PROGRAMACIÓN DE GRÁFICOS E MODELOS DINÁMICOS PARA SIMULACIÓN DE VEHÍCULOS- 2ª PARTE

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 3. INFORME DE CONTROL TÉCNICO E VIXILANCIA TECNOLÓXICA DA EXECUCIÓN DUN PROXECTO DE I+D

  GUSTAVO CARLOS PELAEZ LOURIDO

 4. CAD/CAE/CAM/PLM (CatiaV5): MÓDULOS CAE, PROTOTIPADO Y CADCAM

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 5. PANTALLA 3D PARA APLICACIÓNS DIDÁCTICAS DE REALIDADE VIRTUAL
 6. ASISTENCIA TÉCNICA CAD/CAE/CAM/PLM (Catia V5): MÓDULOS CAE, PROTOTIPADO Y CADCAM

  ALEJANDRO PEREIRA DOMINGUEZ

 7. INFORME PERICIAL E ASISTENCIA AO XUIZO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0000184/2009 NO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº3 DE PORRIÑO

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO

 8. DESEÑO DE EQUIPO ACCESORIO DE GUINDASTRE PARA SUXEITAR CONTEDORES
 9. ÍNDICE DE AVALIACIÓN DO RISCO ASOCIADO A CAIDAS DE BLOQUES DE ROCA EN CANTERIAS
 10. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EXTRACCIÓN E CORTE EN CANTEIRAS EN CLIMAS FRÍOS OU SEN ACCESO A SUMINISTRO DE AUGA
 11. ASESORAMENTO NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DESEÑO 3D E ANÁLISE COMPUTACIONAL

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 12. DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS ECOEFICIENTES PARA UNHA TENDA COMERCIAL DE MODA

  CAMILO JOSE CARRILLO GONZALEZ

 13. DESENVOLVEMENTO DUN INNOVADOR SISTEMA AUTOBASCULANTE DE ANCORAXE DE ASENTOS PARA VEHÍCULOS

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 14. TECNOLOXÍA NON INVASIVA DE SENSORIZACIÓN CORPORAL PARA A AVALIACIÓN BIOMECÁNICA DO RENDEMENTO DEPORTIVO

  JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ

 15. INFORME PERICIAL DE INCUMPLIMENTO DE CILINDRO SERTOM

  MARIA ICIAR GOICOECHEA CASTAÑO

 16. DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE ISO 9001:2000.

  JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA