Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2020

  1. EXXPERIMENTA EN FEMININO

    MARIA DE LAS NIEVES LORENZO GONZALEZ

  2. MODELADO TÉRMICO DUN FORNO DE SECADO EN CONTINUO

    ELENA BEATRIZ MARTIN ORTEGA

  3. INFORME SOBRE A DIVISIÓN DO PROFESORADO A ANECA

    IVAN CARLOS AREA CARRACEDO