Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2023

 1. GUIA PRÁCTICA SOBRE O TRATAMENTO DAS PERSOAS MAIORES NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  ANA BELEN FERNANDEZ SOUTO

 2. INFORME SOBRE O ESTADO DA PUBLICIDADE EN ESPAÑA DENTRO DO PROXECTO "O OBSERVATORIO DA PUBLICIDADE 2023" PARA A ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES

  CARMEN LOPEZ DE AGUILETA CLEMENTE

 3. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS DOS CONTRATOS BASEADOS DE VERÁN, OUTONO E NADAL DO AM 2023/06

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 4. INFORMES TÉCNICOS DE ADXUDICACIÓN DE PUBLICIDADE DOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER E FSE GALICIA DURANTE O ANO 2023

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 5. Lucha contra la desinformación y criterios de valor en los debates electorales en televisión y medios digitales: plataforma de verificación y blockchain. (DEBATrue)

  ANA BELEN FERNANDEZ SOUTO, JOSE RUAS ARAUJO

 6. INFORMES TÉCNICOS PARA O CONTRATO BASEADO DE CREATIVIDADES PARA CATRO CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS (EXPTE. CB13 AM2 2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 7. REALIZACIÓN, MONTAXE E POSPRODUCIÓN DE PÍLDORAS EDUCATIVAS PARA O APRENDIZAXE DO MÉTODO CIENTÍFICO

  OSWALDO GARCIA CRESPO

 8. ANÁLISE DAS PROPOSTAS EFECTUADAS POLOS LICITADORES NO MARCO DAS CONTRATACIÓNS DOS SERVIZOS DAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RETORNA EUROPA E RETORNA AMÉRICA

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 9. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS PARA O CONTRATO BASEADO CREATIVIDADES PARA 4 CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS (CB12AM 2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 10. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS PARA O CONTRATO BASEADO CREATIVIDADES PARA 4 CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS (CB11AM 2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 11. INFORME TÉCNICO LICITACIÓN RET-AM-2023-0024

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 12. NARRATIVAS DIGITALES CONTRA LA DESINFORMACIÓN. ESTUDIO DE REDES, TEMAS Y FORMATOS EN LOS FACTCHECKERS IBEROAMERICANOS

  ALBERTO DAFONTE GOMEZ, MARIA ISABEL MIGUEZ GONZALEZ

 13. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS PARA O ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN DE CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA (AM2 2023)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 14. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DUNHA CAMPAÑA DE PUBLICIDADE CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS (CMR-2023-0009)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 15. Ciencia de ida y vuelta. Plan Anual de actividades de la UCC+i de la Universidade de Vigo 2022-2023

  MONICA VALDERRAMA SANTOME

 16. SERVIZO DE ALUGUER DE ESPAZOS NUN CIRCUITO DE MEDIOS EXTERIORES

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 17. REALIZACIÓN, MONTAXE E POSPRODUCIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS ASOCIADOS AO PROXECTO DE MUSEALIZACIÓN DA FORTALEZA DO CASTRO DE VIGO

  OSWALDO GARCIA CRESPO

 18. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E NECESARIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE PROMOCIÓN DA WEB EXPERIENCIASDECALIDADE.GAL EN MEDIOS DIXITAIS, AGA-XER-2023-12

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 19. ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DOS ÁMBITOS COMPETENCIAIS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES DURANTE OS ANOS 2023 E 2024

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 20. MONTAXE AUDIOVISUAL DE DÚAS PEZAS PARA A PREVENCIÓN DO AFOGAMENTO INFANTIL

  OSWALDO GARCIA CRESPO

 21. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS PARA O CONTRATO BASEADO CREATIVIDADES PARA DÚAS CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS (CB10 AM2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 22. SERVIZO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDADE PARA AS CAMPAÑAS INFORMATIVAS E DE PROMOCIÓN DA DOAZÓN DE SANGUE (AB-ADOS-23-001)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 23. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA A VALORACIÓN DO ACORDO MARCO E DO CONTRATO BASEADO DO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA DURANTE A PRIMAVERA DE 2023 (Nº2023/18 E Nº 2023/006)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

2022

 1. OBSERVATORIA DA PUBLICIDADE 2022

  CARMEN LOPEZ DE AGUILETA CLEMENTE

 2. ELABORACIÓN DO INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA DURANTE O NADAL DE 2022 (nº2022/162)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 3. ORGANIZACIÓN Y CREATIVIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL COVID 2

  ANA BELEN FERNANDEZ SOUTO

 4. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS SOBRE CREATIVIDADES PARA A CAMPAÑA SOBRE APROMOCIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E GASTRONÓMICOS DE GALICIA DURANTE 2023(CB9 AM2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 5. ELABORACIÓN DUN INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓ E PLAN DE MEDIOS DURANTE O OUTONO (EXPTE. 2022/150)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 6. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DENOMINADO CREATIVIDADES PARA 3 CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS. LOTE 1: DATAS RELEVANTES PARA A CCAA. LOTE 2: TENREIRA GALEGA SUPREMA. LOTE 3: POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIXIDAS A PERSOAS MAIORE...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 7. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS SOBRE CREATIVIDADES PARA A CAMPAÑA ESTRATEXIA DE GALICIA E DESEÑO DA IMAXE CONMEMORATIVA DO 25º ANIVERSARIO DE GALICIA CALIDADE (CB7 AM2/2021 - CB8 AM2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 8. Desafíos del Océano: científicas al mando

  DANIEL REY GARCIA

 9. La investigación marina y el cambio climático

  DANIEL REY GARCIA

 10. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA OS CONTRATOS BASEADOS DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDADE E CAPATACIÓN DE TALENTO INTERNACIONAL (CB6 AM2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 11. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DENOMINADO CREATIVIDADES PARA DUAS CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS. LOTE 1: INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN PARA A PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. LOTE 2: SENSIBILIZACIÓN EN ...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 12. Ciencia de ida y vuelta. Plan Anual de actividades de la UCC+i de la Universidade de Vigo 2021-2022

  MONICA VALDERRAMA SANTOME

 13. ELABORACIÓN DO INFORME TÉCNICO PARA O CONTRATO BASEADO NO ACRODO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS NATURAIS, CULTURAIS E GASTRONÓMICOS DE GALICIA. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALIC...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 14. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DENOMINADO CREATIVIDADE PARA CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS: DIFUSIÓN DE AXUDAS DIRIXIDAS A EMPRESAS E PARTICULARES, CONSUMO E AFORRO DA AUGA, INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS E PROMOCIÓN E PVE...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 15. SERVIZO PLANIFICACIÓN, DINAMIZACIÓN E XESTIÓN DAS REDES SOCIAIS DA CONSERXERÍA DO MAR. EXPTE. 8-2022

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 16. SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO DE DIFERENTES ACCIÓNS DE PROMOCIÓN PARA O FOMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS DO MAR EN GALICIA NOS ANOS 2022 E 2023 (5 LOTES). EXPTE. 5-2022

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 17. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E NECESARIOS PARA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE PROMOCIÓN DO ANO XACOBEO 2021-2022 EN MEDIOS DIXITAIS ESTRANXEIROS POR PROCEDEMENTO ABERTO NON SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA (EXP. 2022/025)

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 18. INFORME TÉCNICO SOBRE AS OFERTAS TÉCNICAS DO SERV. ELAB. VIDEOS INST., REPORTAXES FOTOGRÁFICAS E INFOG.

  OSWALDO GARCIA CRESPO

 19. Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal

  PABLO CABANELAS LORENZO

 20. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS NATURAIS, CULTURAIS E GASTRONÓMICOS DE GALICIA E DO CONTROL BASEADO DO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN,...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

2021

 1. ELABORACIÓN DOS INFORMES TÉCNICOS QUE SE SOLICITEN POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, NOS TERMOS QUE ESTABLECE A LEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRO, DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO POLA QUE SE TRASPÓN AO ORDENAMENTO XURÍDICO ESPAÑOL AS DIRECTIVAS DO PARLAMEN...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 2. OBSERVATORIO DA PUBLICIDADE EN ESPAÑA 2021

  CARMEN LOPEZ DE AGUILETA CLEMENTE

 3. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E PRECISOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN DIXITAL DAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA NO ACTUAL CONTEXTO EPIDEMIOLÓXICO (PAS 1/2021)

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 4. Galician Night of Researchers

  MARIA BELEN RUBIO ARMESTO

 5. ELABORACIÓN INFORMES TÉCNICOS PRECISOS PARA O ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA (AM2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 6. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DENOMINADO CREATIVIDADE PARA A CAMPAÑA SOBRE PRODUTOS GALEGOS DE CALIDADE CERTIFICADA (CB2 AM 2/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 7. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉNICOS PARA O CONTRATO BASEADO DENOMINADO CREATIVIDADES PARA CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS (3 LOTES): PROMOCIÓN DOS SERVIZOS PUBLICOS E DIFUSIÓN DAS INICIATIVAS NAS QUE SE INVISTEN OS FONDOS EUROPEOS, PROMOCIÓN E PREVENCIÓN DA SAÚ...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 8. ORGANIZACIÓN Y CREATIVIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL COVID

  ANA BELEN FERNANDEZ SOUTO

 9. ELABORACIÓN DUN INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN D...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 10. ELABORACIÓN DUN INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN D...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 11. ELABORACIÓN DE INFORMES NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DIVIDIDO EN 3 LOTES (INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS, VIOLENCIA DE XÉNERO E PRODUTOS DO MAR) DO ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INST...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 12. ASESORAMENTO PARA A VALORACIÓN DAS OFERTAS TÉCNICAS DO EXPEDIENTE RET-AB-2021-0032 (PUBLICIDADE RETEGAL)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 13. FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA CARGOS PÚBLICOS

  EMMA TORRES ROMAY

 14. PLAN ESTRATÉXICO DE RECUPERACIÓN DO COMERCIO LOCAL DO GROVE TRAS A CRISE DA COVID 19

  EMMA TORRES ROMAY

 15. ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVO AO SERVIZO DE ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN DIXITAL DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA DA AXENCIA DE TU...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 16. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E PRECISOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ADQUISICIÓN DE ESPAZOS NUN CIRCUITO DE MEDIOS EXTERIORES PARA ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA (PA 1/2021)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 17. ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DO...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 18. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O CONTRATO BASEADO DIVIDIDO EN 5 LOTES (DATAS RELEVANTES PARA A COMUNIDADE AUTÓNOMA, REACTIVACIÓN ECONÓMICA, FOMENTO DO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO, SEGURIDADE VIARIA E MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL) DO AC...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 19. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E PRECISOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA O SERVIZO: SERVIZO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDADE PARA AS CAMPAÑAS INFORMATIVAS E DE PROMOCIÓN DE DOAZON DA SANGUE DA AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ORGANOS ...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 20. INFORME TÉCNICO O GALEGO NAS REDES SOCIAIS. CONDICIÓNS DE USO PUBLICITARIO E ACTIVISMO NAS REDES

  LUIS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN

 21. ELABORACIÓN DO O INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AOS CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PR...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 22. SERVIZO DE ELABORACIÓN DO INFORME TÉCNICO PARA A VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AOS CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS ACHEGADA POLOS LICITADORES NO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PL...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 23. SERVIZO DE ELABORACIÓN DO INFORME TÉCNICO DO CONTRATO DERIVADO DO ACORDO MARCO DO SERVIZO DE ELABORACIÓN, PRODUCIÓN E PLAN DE MEDIOS DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS NATURAIS, CULTURAIS E GASTRONÓMICOS DE GALICIA DURANTE O 2020 PARA A CAMPAÑA DE...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

2020

 1. Debates electorales televisados en España: modelos, proceso, diagnóstico y propuesta

  ANA BELEN FERNANDEZ SOUTO, JOSE RUAS ARAUJO

 2. Inovação industrial através de colaborações específicas entre empresas e centros de investigação no contexto de valorização biotecnológica marinha

  JULIA ASUNCION SERRA RODRIGUEZ

 3. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PRECISOS PARA O SEXTO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA (CB6 AM 3/2019)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 4. NOVOS MATERIAIS

  PIO MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ

 5. EXTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN PARA SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LIGÜÍSTICA

  EMMA TORRES ROMAY

 6. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓNDO SERVIZO DE CONVOCATORIA E DE INFORMACIÓN A DOANTES, PARA AS CAMPAÑAS DE DOAZÓN DE SANGUE DA AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS (ADOS).

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 7. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO PARA A DIFUSIÓN INFORMATIVA DO 2º DIVIDENDO DIXITAL (PAS 1-2019)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 8. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS PARA O QUINTO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA (CB5 AM 3/2019)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 9. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ADQUISICIÓN DE ESPAZOS NUN CIRCUITO DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 10. ELABORACIÓN E PUBLICACIÓN DE ENCARTES INFORMÁTICOS RELACIONADOS COS ÁMBITOS COMPETENTES ATRIBUIDOS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE (EXPTE. AB-CON1-20-007)

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 11. SERVIZO ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DUN CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA. CREATIVIDADE PARA CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS: DATAS RELEVAN...

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

2019

 1. Instituto de bioingeniería en red para el envejecimiento saludable

  PIO MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ

 2. GAMIFICACIÓN DUN ROTEIRO CULTURAL EN UNHA EXPOSICIÓN NA CIDADE DE PONTEVEDRA

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ

 3. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO NA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE ADQUISICIÓN DE ESPAZOS NUN CIRCUITO DE MEDIOS EXTERIORES PARA ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 4. REDE GALEGA DE BIOMATERIAIS

  PIO MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ

 5. SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ELABORACIÓN E PUBLICACIÓN DE ENCARTES

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 6. INFORME TÉCNICO PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO RELATIVO Á CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DAS POLÍTICAS SOCIAIS DA XUNTA DE GALICIA DESTINADAS ÁS PERSOAS MAIORES NOS ANOS 2019-2020 POR PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN ORDINARIA

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 7. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA O SERVIZO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDADE PARA AS CAMPAÑAS INFORMATIVAS E DE PROMOCIÓN DE DOAZÓN DE SANGUE

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 8. ELABORACIÓN INFORMES TÉCNICOS PREVIOS E PRECISOS PARA A ADXUDICACIÓN ACORDO MARCO DOS SERVIZOS DE ELABORACIÓN DAS CREATIVIDADES PARA AS CAMPAÑAS DE COMUNIACIÓN E INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 9. SERVIZO PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA A DIFUSIÓN E DIVULGACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE PAISAXE EN GALICIA DURANTE 2019 E 2020

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 10. AVALIACIÓN PROFESIONAL EN RELACIÓN AO EXPEDIENTE RET-AB-2019-0024 PARA A CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA DO SERVIZO SUCESIVO PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE O ÁMBITO DE COMPETENCIAS E ACTIVIDADES

  JUAN MANUEL CORBACHO VALENCIA

 11. Estudio y conservación del cabalo Galego do Monte a través de acuerdos de custodia del territorio (Fase II)

  ENRIQUE MARIA VALERO GUTIERREZ DEL OLMO