22 Investigadores/as

Filtrar por:
DAVID
ALVAREZ GONZALEZ
Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
IVAN CARLOS
AREA CARRACEDO
Matemática Aplicada
MARIA BEGOÑA
CID IGLESIAS
Matemática Aplicada
RAFAEL
COMESAÑA PIÑEIRO
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
MATIAS
GARCIA RIVERA
Enxeñaría de Sistemas e Automática
HIGINIO
GONZALEZ JORGE
Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
ELENA BEATRIZ
MARTIN ORTEGA
Mecánica de Fluidos
FERMIN
NAVARRO MEDINA
Enxeñaría Aeroespacial
PEDRO
ORGEIRA CRESPO
Enxeñaría Aeroespacial
MANUEL
PEREZ VAZQUEZ
Expresión Gráfica da Enxeñaría
GUILLERMO DAVID
REY GONZALEZ
Enxeñaría Aeroespacial
DANIELE
TOMMASINI
Física Teórica
CARLOS
ULLOA SANDE
Enxeñaría Aeroespacial