Sorption behaviour of arsenic by iron and aluminium-oxides-coated quartz particles

  1. Arias, M.
  2. Astray, G.
  3. Fernández-Calviño, D.
  4. García-Río, L.
  5. Mejuto, J.C.
  6. Nóvoa-Muñoz, J.C.
  7. Pérez-Novo, C.
Revista:
Fresenius Environmental Bulletin

ISSN: 1018-4619

Ano de publicación: 2008

Volume: 17

Número: 12 A

Páxinas: 2122-2125

Tipo: Artigo