ElementosLibro I

  1. Euclides
  2. Alonso, Xosé Nicanor
  3. Montero Reguera, José

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-446-2

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro