A formación de titulados/as para as empresas de Galicia ante o reto do Espazo Europeo de Educación Superior

  1. Manuel J. Fernández Iglesias
Libro:
Vigo, unha empresa e moito mais
  1. Sánchez Bello, Patricio (ed. lit.)
  2. González Crespán, Araceli (ed. lit.)

Editorial: Universidade de Vigo

ISBN: 84-689-5268-0

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 241-252

Tipo: Capítulo de libro