Pataqueiras e "Radieschen"fraseoloxía da morte en alemán

  1. Buján Otero, Patricia
Revista:
Cadernos de fraseoloxía galega
  1. Ferro Ruibal, Xesús (dir.)

ISSN: 1698-7861

Ano de publicación: 2012

Número: 14

Páxinas: 83-98

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Cadernos de fraseoloxía galega

Resumo

O obxectivo deste traballo é describir os campos icónicos máis produtivos e rastrexar a ligazón cultural que ten a fraseoloxía do alemán e do galego no campo semántico da morte e buscar converxencias e diverxencias. A partir dunha clasificación flexible de bloques referenciais e dominios fonte, sinalamos diferentes tipos de motivación semántica, nomeadamente, modelos metafóricos, metonímicos e simbólicos.