The Multimedia Home Platform (MHP) framework for web access through digital TV

  1. Gil, A.
  2. Pazos, J.J.
  3. García, J.
  4. Díaz, R.P.
  5. Fernández, A.
  6. Ramos, M.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349 0302-9743

ISBN: 9783540450689

Ano de publicación: 2003

Volume: 2722

Páxinas: 523-524

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/3-540-45068-8_97 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor