Complexity and genre distribution of left-dislocated strings after the fixation of SVO syntax

  1. Tizón-Couto, D.
Col·lecció de llibres:
Studies in Language Companion Series

ISSN: 0165-7763

ISBN: 9789027201027

Any de publicació: 2018

Volum: 198

Pàgines: 203-233

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1075/SLCS.198.09TIZ GOOGLE SCHOLAR