Complexity and genre distribution of left-dislocated strings after the fixation of SVO syntax

  1. Tizón-Couto, D.
Colección de libros:
Studies in Language Companion Series

ISSN: 0165-7763

ISBN: 9789027201027

Ano de publicación: 2018

Volume: 198

Páxinas: 203-233

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1075/SLCS.198.09TIZ GOOGLE SCHOLAR