A Health-Related Study from Food Online Reviews. The Case of Gluten-Free Foods

  1. Pérez-Pérez, M.
  2. Lourenço, A.
  3. Igrejas, G.
  4. Fdez-Riverola, F.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030545673

Ano de publicación: 2021

Volume: 1240 AISC

Páxinas: 12-22

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-54568-0_2 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible