Unha pequena illa nun mar continuo de inglés antigoa única adiviña latina do Codex Exoniensis MS 3501 e os problemas da(s) súa(s) tradución(s)

  1. Jorge L. Bueno Alonso
Libro:
Postremum Munus, Studia in Honorem Celsi Rodríguez Fernández
  1. Helena Cortés Gabaudan (coord.)
  2. FranciscoJ. Ledo Lemos (coord.)
  3. Fernando Romo Feito (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 9788481589511

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 81-89

Tipo: Capítulo de libro