Proxectos de investigación financiados pola Excma. Deputacción de Pontevedra á Universidade de Vigo 2023

  1. Sandra Bolaño García coord.
  2. Ana María Bernabeu Tello coord.
  3. Lorenzo Antonio Justo Cousiño
  4. Aida María Díez Sarabia
  5. María Talavera Nevado
  6. Alejandra Alonso Calvete
  7. Martín Otero Agra
  8. Ana Sousa-Castillo
  9. Luis Velasco-Martínez
  10. Aide Lasa González

Editorial: Universidade de Vigo ; Deputación Provincial de Pontevedra

ISBN: 978-84-1188-011-4

Ano de publicación: 2024

Tipo: Libro