Liñas de investigación

  • Enxeñaría e deseño inustrial.
  • Modelado 3D paramétrico.
  • Simulacións estructurais, cinemático-dinámicas e fluído-dinámicas.