Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2019

  1. Modelado de la incertidumbre en los procesos de diseño

    Carreño Morales, Rafael María

    Dirixida por JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ