Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2019

  1. Modelado de la incertidumbre en los procesos de diseño

    Rafael Carreño Morales

    Dirixida por JOSE BENITO BOUZA RODRIGUEZ