Liñas de investigación

 • - Acceso + rede de retorno integrados (IAB)
 • - Aprendizaxe federada
 • - Canles de ondas milimétricas y banda ampla
 • - Comunicacións "Full-Duplex"
 • - Comunicacións dixitais
 • - Comunicacións por satélite
 • - Criptografía postcuántica
 • - Estimación de canle
 • - Forensía multimedia
 • - IoT, Cidades/Redes intelixentes e CPS
 • - Marcado de auga dixital
 • - Mellora da eficiencia nas comunicacións dixitais
 • - MIMO masivo con ADCs híbridos
 • - Mobilidade e posicionamento de usuarios
 • - Procesado adaptativo de sinal
 • - Procesado de sinal no dominio cifrado
 • - Radio Cognitiva
 • - Redes de sensores
 • - Seguridade multimedia
 • - Simulación de rede "full-stack"
 • - Slicing e scheduling cross-layer
 • - Tecnoloxías de mellora da privacidade