Oferta científica

  • - Análise forense de imaxen e vídeo
  • - Deseño de banda base dixital
  • - Esquemas de cancelación de interferencias
  • - Estegoanálise
  • - Optimización e medida da capa física de sistemas de comunicacións
  • - Simulación de rede "full-stack"