Supervised theses (2) Theses supervised by group members

2022

  1. Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa

    Rodríguez Rodríguez, Reyes

    Supervised by XOSE HENRIQUE COSTAS GONZALEZ y ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA

2020

  1. O léxico da hipoloxía no galego oral

    Groba Bouza, Fernando

    Supervised by ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA