Thèses dirigées (2) Thèses dirigées par des membres du groupe

2022

  1. Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa

    Rodríguez Rodríguez, Reyes

    Dirigée par XOSE HENRIQUE COSTAS GONZALEZ y ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA

2020

  1. O léxico da hipoloxía no galego oral

    Groba Bouza, Fernando

    Dirigée par ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA