Oferta científica

  • Accións de promoción do turismo e do deporte.
  • Creación de planes de comunicación.
  • Elaboración de campañas de comunicación, plans de comunicación e xestión de crise.
  • Estratexias e ferramentas de combate contra a desinformación.